Đồng phục Nhóm – Lớp

Liên hệ

- Mặc đồng phục tới trường nó không chỉ có thay đổi vể bề ngoài mà còn thay đổi nhận sinh quan của học sinh.

Đồng phục tạo cho học sinh, sinh viên niềm tự hào về trường, lớp và bản thân. Tạo nên hình ảnh truyền thống cho nhà trường

Đồng phục cho trường học giúp cho học sinh thấy được tầm quan trọng của mình, nuôi dưỡng tâm hồn, tạo sự thông, sự bình đẳng trong môi trường học tập , không tạo khẳng cách giàu nghèo giữa những gia đình khó khăn không có điều kiện ăn mặc, giúp cho học sinh hòa đồng không mặc cảm với bản thân.

-Mặc áo đồng phục luôn nhắc các em hiện vẫn đang là học sinh, mục tiêu chính của bản thân là học tập. Giúp cho toàn trường học có tính thống nhất đẹp mắt để không biến thành những show thời trang mỗi người một kiểu.

Đồng phục khiến học sinh không còn phải bận tâm đến việc lựa chọn trạng phục đên trường, nay mặc gì mai mặc gì...

Đồng phục trường học  được thiết kế theo chuẩn mực của từng trường nên nhà trường và gia đình dễ dàng kiểm soát được học sinh của mình hơn.